Cơ hội việc làm

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG KHU VỰC NINH BÌNH

TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG KHU VỰC NINH BÌNH

1. Đề ra từng mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu doanh số ngày , đơn hàng , SKUs tập trung cho đội ngũ NVBH.
2. Triển khai công việc bán hàng qua hệ thống định vị bán hàng DMS.Có kinh nghiệm triển khai bán hàng qua hệ thống DMS là một lợi thế.
3. Thường xuyên kiểm tra , đánh giá và rà soát lại danh sách khách hàng , lộ trình tuyến , sơ đồ tuyến bán hàng.
4. Lập kế hoạch sản lượng và theo dõi , đánh giá tiến độ thực hiện.
5. Quản trị NPP trong việc lập kế hoạch đặt hàng , kiểm soát tồn kho thực tế

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

- Phụ trách công tác gia công gò hàn điện, khoan .
- Phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa, cải tiến, đại tu máy móc thiết bị, nhà xưởng của công ty.
- Thực hiện theo dõi kế hoạch và thực hiện bảo trì bảo dưỡng máy móc đúng kế hoạch
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị máy móc
- Báo cáo công việc, tiến độ hàng ngày, hàng tuần.
- Hướng dẫn cho nhân viên vận hành máy thao tác chuẩn, cách canh chỉnh máy đạt hiệu suất tối ưu.
- Đề xuất với cấp trên cung cấp các thiết bị, dụng cụ bảo hộ phù hợp để thực hiện công việc.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận cơ điện.

 

GIÁM SÁT BÁN HÀNG  KHU VỰC BIÊN HOÀ, LONG THÀNH

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC BIÊN HOÀ, LONG THÀNH

1. Đề ra từng mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu doanh số ngày , đơn hàng , SKUs tập trung cho đội ngũ NVBH.
2. Triển khai công việc bán hàng qua hệ thống định vị bán hàng DMS.Có kinh nghiệm triển khai bán hàng qua hệ thống DMS là một lợi thế.
3. Thường xuyên kiểm tra , đánh giá và rà soát lại danh sách khách hàng , lộ trình tuyến , sơ đồ tuyến bán hàng.
4. Lập kế hoạch sản lượng và theo dõi , đánh giá tiến độ thực hiện.
5. Quản trị NPP trong việc lập kế hoạch đặt hàng , kiểm soát tồn kho thực tế

Nhân viên Kho

Nhân viên Kho

- Kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa nhập xuất kho thành phẩm

- Xác nhận số lượng vào phần mềm theo dõi: tên hàng, số lượng, ngày nhập, xưởng, người nâng hàng..

- Đảm bảo thực hiện nhập xuất đúng quy trình, chính xác, đáp ứng tiến độ sản xuất và giao hàng.

- Sắp xếp hàng hóa nhập kho đúng quy định..

- Kiểm tra số lượng hàng hóa cuối ngày

- Đảm bảo số liệu nhập xuất tồn giữa chứng từ và thực tế luôn chính xác

GIÁM SÁT BÁN HÀNG  KHU VỰC BÌNH PHƯỚC

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC BÌNH PHƯỚC

1. Đề ra từng mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu doanh số ngày , đơn hàng , SKUs tập trung cho đội ngũ NVBH.
2. Triển khai công việc bán hàng qua hệ thống định vị bán hàng DMS.Có kinh nghiệm triển khai bán hàng qua hệ thống DMS là một lợi thế.
3. Thường xuyên kiểm tra , đánh giá và rà soát lại danh sách khách hàng , lộ trình tuyến , sơ đồ tuyến bán hàng.
4. Lập kế hoạch sản lượng và theo dõi , đánh giá tiến độ thực hiện.
5. Quản trị NPP trong việc lập kế hoạch đặt hàng , kiểm soát tồn kho thực tế