Cơ hội việc làm

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC (ASM)

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC (ASM)

- Xây dựng, phát triển hệ thống Nhà phân phối (NPP) quản lý nhân sự, phát triển đội ngũ bán hàng theo kế hoạch ban TGĐ đã duyệt.
- Thường xuyên đào tạo đội ngũ bán hàng (Sup, Sales ), đánh giá đội ngũ nhân viên định kỳ dựa trên kết quả kinh doanh và các tiêu chí theo qui định của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban công ty trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự của khu vực.
- Xây dựng, phát triển hệ thống kênh phân phối, đưa ra mục tiêu và dự báo doanh số.
- Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện doanh số/ doanh thu của khu vực.

 

Nhân viên giám sát công trình xây dựng

Nhân viên giám sát công trình xây dựng

- Khảo sát, theo dõi tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công nhà/xưởng
- Quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà cung cấp.

- Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.
- Chủ động liên hệ và làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư để thực hiện dự án đạt hiệu quả tốt.
- Đảm bảo công tác thi công theo đúng bảng vẽ, chất lượng.

Quản đốc phân xưởng

Quản đốc phân xưởng

 • Tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của của phân xưởng sản xuất và giải quyết các công việc liên quan.
 • Kiểm tra các nguyên liệu đáp ứng cho kế hoạch sản xuất.
 •  Triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất.
 •  Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công việc của phân xưởng.
 •  Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến chức năng của phân xưởng.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phân xưởng
 • Quản lý và phân công công việc cho CBNV  trong phân xưởng
 • Đề xuất và phối hợp điều chỉnh các kế hoạch kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường không bị đình trệ.
 • Tổ chức quản lý, giám sát việc chấp hành các qui định về ATBHLĐ-PCCC của  toàn phân xưởng.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
 • Tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của của phân xưởng sản xuất và giải quyết các công việc liên quan.
 • Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Nhân viên Kho (vị trí xuất hàng)

Nhân viên Kho (vị trí xuất hàng)

- Xuất Hàng hóa từ kho thành phẩm theo đơn đặt hàng

- Thống kê hàng hóa xuất mỗi ngày

- Kiểm, điếm hàng tồn trong kho.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC
1    Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi. Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.
2    Phát hiện các cơ hội marketing bằng cách nghiên cứu và phân tích các dữ liệu bán hàng và thị trường.
3    Bảo vệ giá trị của tổ chức bằng cách giữ bí mật các thông tin marketing.
4    Cập nhật kiến thức ngành nghề bằng cách tham dự các buổi hội thảo đào tạo; xem các ấn phẩm chuyên ngành; thiết lập mạng lưới quan hệ cá nhân, gia nhập vào tổ chức chuyên nghiệp của ngành nghề.
 

GIÁM SÁT BÁN HÀNG CÁC KHU VỰC TRÊN TOÀN QUỐC

GIÁM SÁT BÁN HÀNG CÁC KHU VỰC TRÊN TOÀN QUỐC

1. Đề ra từng mục tiêu cụ thể về chỉ tiêu doanh số ngày , đơn hàng , SKUs tập trung cho đội ngũ NVBH.
2. Triển khai công việc bán hàng qua hệ thống định vị bán hàng DMS.Có kinh nghiệm triển khai bán hàng qua hệ thống DMS là một lợi thế.
3. Thường xuyên kiểm tra , đánh giá và rà soát lại danh sách khách hàng , lộ trình tuyến , sơ đồ tuyến bán hàng.
4. Lập kế hoạch sản lượng và theo dõi , đánh giá tiến độ thực hiện.
5. Quản trị NPP trong việc lập kế hoạch đặt hàng , kiểm soát tồn kho thực tế
 

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KÊNH HORECA ( KHU VỰC HỒ CHÍ MINH)

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KÊNH HORECA ( KHU VỰC HỒ CHÍ MINH)

1.     Xây dựng hệ thống phân phối , hệ thống nhân sự của khu vực.
2.    Lập kế hoạch , chiến lược phát triển hệ thống bán hàng vào đại lý sĩ chuyên kênh Horeca và kênh công nghiệp trên toàn quốc.
3.    Đảm bảo mục tiêu doanh thu kênh Horeca theo chỉ tiêu được giao.
4.    Quản lý nhân viên , quản lý hệ thống nhằm đạt được mục tiêu và kết quả đề ra.
 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN - RSM

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN - RSM

1.    Thiết lập các mục tiêu kinh doanh thông qua việc đề ra kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh đến từng ASM , SS và đội ngũ NVBH của khu vực mình quản lý.
2.    Đạt được các mục tiêu kinh doanh và chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu doanh số , sản lượng , SKUs…. của khu vực.
3.    Lập kế hoạch kiểm tra , đôn đốc , nhắc nhở và hỗ trợ những khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
4.    Củng cố hệ thống mạng lưới phân phối , khách hàng , duy trì mối quan hệ với khách hàng chính , xác định các cơ hội về các khách hàng mới.
5.    Đề ra các chính sách , chương trình khuyến mãi để thúc đẩy doanh số và đạt 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC

1.     Đề ra những mục tiêu cụ thể rõ ràng về chỉ tiêu , sản lượng , SKUs…cho đội ngũ SS và NVBH khu vực mình quản lý.
2.    Triển khai công việc bán hàng qua hệ thống định vị bán hàng DMS.Có kinh nghiệm bán hàng qua DMS là một lợi thế.
3.    Đánh giá kết quả thực hiện so với những mục tiêu đã đặt ra trong những cuộc họp hàng tuần , hàng tháng từ đó đưa ra giải pháp và hướng xử lý kịp thời.
4.    Cập nhật và báo cáo doanh số ngày cho cấp quản lý trực tiếp và Tổng giám đốc.