Dầu Gội Mỹ Hảo - 360ml

Giá tiền: 45.000 ₫

Kết hợp phương pháp cổ truyền và khoa học hiện đại. Dầu gội Mỹ Hảo bồ kết mật ong - hoa cúc trắng được chiêt xúât từ tái bồ kết thiên nhiên kết hợp với mật ong và hoa cúc trắng, đặc biết chăm sóc và nuôi dưỡng cho mọi loại tóc.

Mô tả sản phẩm

Kết hợp phương pháp cổ truyền và khoa học hiện đại. Dầu gội đầu Mỹ Hảo bồ kết mật ong - hoa cúc trắng được chiêt xúât từtái bồ kết thiên nhiên kết hợp với mật ong và hoa cúc trắng, đặc biết chăm sóc và nuôi dưỡng cho mọi loại tóc.

Sản phẩm khác